Teks MC Singkat Hadicoro Pepanggihan Dengan Bahasa Jawa | MUDA MUDI CONDROWANGSAN

Teks MC Singkat Hadicoro Pepanggihan Dengan Bahasa Jawa

Teks MC Singkat Hadicoro Pepanggihan Dengan Bahasa Jawa 

Teks MC Singkat Hadicoro Pepanggihan Dengan Bahasa Jawa

Wonten ngarsanipun poro sesepuh pini sepuh ingkang pantes kinabekten.
Poro bpk lan poro sederek ingkang kulo hormati, nuwun mbok bilih sampun ndungkap ndalu. Pramila monggo hadicoro pepanggihan wonten ing dalu punika tumunten kawiwitan.
Namung sak derengipun monggo kito sareng2 muji syukur wonten ing ngarso dalem Allah SWT , Ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dumateng kito sedoyo, sholawat sarto salam mugi2 tansah katetepno dateng nabi Muhammad Saw ingkang kito antu2 syafaatipun wonten ing yaumul qiamah.

Poro bpk lan poro sederek sedoyo kebareng kulo waosaken menggah susunan acara ingkang bade kito lampai :

1. Pambuka
2. Sambutan Saking Tuan Rumah (Ketua kelompok rondo malam....)
3. Pinuwunan/amalan kasuwunaken dumateng bpk...
4. Pembukuan
5. Lain2 (Wekdal kito aturaken ketua Paguyuban)
6.  Panutup

Monggo pepanggihan ing dalu punika kito bikak kathi waosan basmalah...
Acara sak lajengipun sambutan saking tuan rumah (Ketua Kelompok Ronda Malam...)
Poro bpk Lan sederek sedoyo, Acara sak lajengipun amalan milo wekdal Kasumanggaaken dumateng bpk....

Acara sak lajengipun Pembukuan wekdal kasumanggaaken dumateng ing kang tinanggenah.
Poro bpk lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati, minangkani atur pamundutipun ingkang kagungan dalem kito kacaosan unjukan soho daharan menopo kawontenanipun saking kersanipun katuran dahar soho ngunjuk ingkang prayogi, amrih barokah wonten badan kito sedoyo pramilo kito langkung rumiyen doa sesarengan.

Acara sak lajengipun lain2 namung sakderengipun wekdal kito aturaken dateng ketua paguyupan.
Acara sak lajengipun penutup.

Milo monggo pepanggian ing dalu puniko kito syukuri kanthi waosan hamdalah.

Lan saking kulo ambok bilih anggen kulo nderek aken adicoro ing dalu punika katha klenta klentu kulo nyuwun agunging pangapunten.


Kulo akhiri Wassalamuaalaikum wr, wb

Semoga dengan postingan ini yang berjudul Teks MC Singkat Hadicoro Pepanggihan Dengan Bahasa Jawa dapat bermanfaat untuk sobatku semuanya yang sedang mencari beberapa refrensi dalam pembuatan teks singkat pembawa acara/MC bahasa jawa. Dan jangan lupa di share ya.

0 Response to "Teks MC Singkat Hadicoro Pepanggihan Dengan Bahasa Jawa "

Post a Comment