google.com, pub-4169750801100201, DIRECT, f08c47fec0942fa0
17 Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan | MUDA MUDI CONDROWANGSAN

17 Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan

17 Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu PendidikanTetapi sebelumnya saya akan membahas tentang tembang pucung itu sendiri.

Pucung adalah salah satu dari 12 puisi jawa (tembang macapat) yang sangat sederhana sekali. Pucung biasa disebut juga dengan pocung. Tembang macapat Pucung memiliki watak jenaka, berisi tebak-tebakan dan hal-hal lucu lainnya, tembang ini juga banyak digunakan untuk memberi nasihat, berisi berbagai ajaran untuk manusia agar mampu membawa diri agar dapat mengarungi kehidupan secara harmonis lahir dan batin.

Pucung memberi pesan bahwa Ilmu yang baik tentu akan sangat berguna dan membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, ilmu bisa membawa perubahan yang lebih baik, dan bahkan ilmu yang didasari dengan budi pekerti yang luhur juga akan dapat mengalahkan berbagai sifat jahat di dunia ini.

Guru gatra = 4
Guru wilangan = 12, 6, 8, 12
Guru lagu = u, a, i, a

17 Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan


Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan


Contoh 1

Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budaya pangekese dur angkara


Contoh 2

Sapa iku, ora seneng ngudi ilmu
Uripe rekasa
Senenge kepati-pati
Ora sugih ananging ora rumangsa


Contoh 3

Dadi bocah kudu sregep lan sinau
Ben ora rekasa
Sinaune ditenani
Yen wis sukses aja lali mring wong tuwa


Contoh 4

Shalat iku kewajiban ingkang laku
Lekase kat fajar
Ibadah kang pancen wajib
Shalat iku cagakke saka agama


Contoh 5

Urip iku madep mantep lan mituhu
Jo padha sembrono
Nyembaho marang Kuasa
Manungsa mung ngunduhi wohing pakarti


Contoh 6

Ana weling, saka bapa kalih biyung
Aja seneng lunga
Jomeneh lungane wengi
Yen dilanggar cah ayu iku bebaya


Contoh 7

Yen sinau, ojo karo tura turu
Atine sing bungah
Supaya ngelmune becik
Lakonono kanggo uripmu kang mulya


Contoh 8

Murid iku wajib bekti lan mituhu
Pituturing dwija
Sabarang reh ngati ati
Tata krama empan papan katindakno


Contoh 9

Dadi uwong kudu sregep sing sinau
Ojo dho sembrana
Ilmu mesti migunani
Kanggo awak dewe bangsa lan negaraContoh Tembang Pangkur Tema Pendidikan


Contoh 10

Bocah bocah do sekolah
Wiwit mbiyen nalika iseh cilik
Sregep anggone sinau
Wayah esuk lan awan
Nglakokake perintahe para guru
Lan bisa ngerti agama
Agama ngersaning Gusti


Contoh 11

Sekar pangkur ngilmu nyata.
Diwiwiti sing sabar lan prihatin.
Nimba ilmu marang guru.
Wayah isuk lan awan.
Mrih sukses sinau ilmu ingkang luhur.
Ampun lali bab agama.
Bab Agama marang Gusti.


Contoh 12

Nuntut ilmu neng sekolah
Bisa angerteni budi pekerti
Papan bisa nggo sinau
Wayah esok lan awan
Ngrungoake perintahe marang guru
Lan bisa ngerti agama
Agama kang migunani


Contoh 13

Ayo padha sregep maca
Yaiku maca buku basa jawi
Bukune sing werna biru
Isine basa krama
Ngapalno Krama inggil lan krama alus
Nganti saget maca lancar
Lan ora ngisin-ngisini


Contoh 14

Sinau aksara jawa
Hanaca diwulu dadi hinici
Ra disuku dadine ru
Ngawe ng ngowo cecak
Mateni huruf iku kudu dipangku
Ngawe r kudu di layar
Terakhire iku lungsi


Contoh 15

Sinau Tembang macapat
tembang sing paling gampil yaiku mijil
Gatra ora luweh pitu
Luweh sako sekawan
Sing paling bener gatrane enem iku
Gatra ora keno salah
Sebab gatra iku penting


Contoh 16

Ayo padha ing sekolah
Sinau supaya dadi wong sugih
Sugih pekarane ilmu
Ora sugih sing liya
ilmu iku penting kanggo anak putu
Supaya ngerti berjuang
Kanggo pangurip sing asli


Contoh 17

Ayo kanca di gatekna
Becik ala kudu di titeni
Menyang isuk golek ilmu
Sekolah sing tenanan
Supaya dadi wong sukses lan berilmu
Susah seneng di rasakna
Kanggo bekal urip iki
Pangkur saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Wos kang kamot ing tembang pangkur. Tembang pangkur iku nggambarake mangsa nalika wis kliwat umur kang wus ngungkurake babagan kadonyan.

Watake tembang pangkur iku madhep manteb, banter, nesu. Cocok kanggo ngandharake pitutur, katresnan, crita kang nyata, lan sapiturute.

Guru gatra : 7
Guru wilangan : 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
Guru lagu : a, i, u, a, u, a, i

Semoga dengan postingan diatas yang berjudul 17 Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan dapat bermanfaat terima kasih. Sumberhttp://widyarini29.blogspot.com

0 Response to "17 Contoh Tembang Pucung Tema Ilmu Pendidikan"

Post a Comment