google.com, pub-4169750801100201, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Contoh Naskah Pembawa Acara Dalam Bahasa Jawa | MUDA MUDI CONDROWANGSAN

Contoh Naskah Pembawa Acara Dalam Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pembawa Acara Dalam Bahasa Jawa - Pada kesempatan kali ini saya akan memberikakan beberapa contoh naskah pembawa acara atau mc dalam bahasa jawa yang saya berikan adalah contoh naskah pembawa acara untuk pengajian dan contoh naskah pembawa acara untuk pernikahan dengan bahasa jawa yang baik dan benar. Pasti ada beberapa orang yang belum mengetahui atau mengerti tentang isi teks naskah pembawa acara atau mc dalam bahasa jawa, kemungkinan besar orang orang yang pernah kita jumpai cuma mengerti tentang contoh naskah pembawa acara dalam bahasa indonesia saja. Maka dari itu saya akan memberikan 2 contoh teks beserta isi naskah pembawa acara dalam bahasa jawa yang lengkap untuk bisa kalian di jadikan sebuah referensi ataupun contoh. Yuk langsung saja simak contoh naskah pembawa acara dalam bahasa jawa dibawah ini :

Baca Juga : Contoh Lengkap Susunan Acara Malam Tirakatan


Contoh Naskah Pembawa Acara Dalam Bahasa Jawa
sumber foto tembi.net


Contoh Naskah Pembawa Acara Pengajian Dalam Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum Wr. wb
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Khadrotil muhtaromin, dumateng poro alim, poro ulama, poro kyai, poro haji hajjah, poro ustadz ustadzah Ingkang kawulo hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Almukarom KH. Saiful Anwar saking Harjowinangun Tersono ingkang kito mulyaaken lan kito tenggo2 punopo ingkang dados fatwa soho nasihatipun.

Dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Manan selaku Ketua Tanfidziyah NU Ranting Desa Tembok beserta banom-banomnya, GP. Ansor, Muslimat Fatayat, Rekan-rekanita IPNU-IPPNU Ranting Desa Tembok ingkang kawulo hormati.

Dumetang penjenenganipun Bapak H. Maryoso, S.Pd selaku kepala Desa Tembok beserta perangkatnya ingkang kito hormati.

Hadirin-hadiro Rohimakumullah.

Sepindah monggo kito tansah muji syukur dumateng Allah SWT, ingkang sampun maringi pinten2 kenikmatan dumateng kito, salah setunggalipun nikmat iman lan islam, sehinggo kito taseh saget bertatap muka, bermuwajahah, bersilaturrakhim dalam kegiatan Selapanan Rutin Rebo Manisan NU Ranting Desa Tembok ingkang mboten wonten alangan setunggal punopo, kanti ngucap Alhamdulillahirobbil alamin.

Kapeng kalihipun, sholawat soho salam mugio katur deneng Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, mugi2 kanthi kito ngrawuhi acara meniko saget dadosaken kito termasuk umat ingkang angsal syafaatipun, Amin2 ya robbal alamin.

Hadirin-hadirot rohimakumullah
Sak derengipun acara kito bukak, kawulo minangkani pranotocoro bade maosaken acara2 ingkang bade kalampah meniko.

Acara ingkang sepindah, pembukaan
Acara ingkang kaping kalih, waosan ayat-ayat suci al qur’an
Acara ingkang kaping tigo, prakata panitia
Acara ingkang kaping sekawan, sambutan-sambutan
Acara ingkang kaping gangsal, istirahat
Acara ingkang kaping enem, mauidloh khasanah sekaligus do’a
Acara ingkang kaping pitu-penutup.

Monggo kito bikak acara meniko kanthi waosan Ummul Kitab.
لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Matur nuwun, mugi-2 kanthi waosan meniko, saget dadosaken lancaripun acara meniko, amin ya robbal alaim.

Acara ingkang nomer kalih inggih meniko waosan ayat-ayat suci Al Qur’an, ingkang bade di waos deneng Al Ustadz Ikrom, dumateng penjenenganipun kawulo summanggaaken.

Dumateng penjenenganipun, kawulo aturaken maturnuwun. Mugi2 saget mempertebal iman lan taqwa dumateng Allah SWT.

Acara ingkang nomor tigo, inggih meniko prakata panitia, ingkang bade dipun sampeaken deneng .......... dumateng penjenenganipun kawulo summanggaaken.

Dumateng penjenenganipun kawulo aturaken maturnuwun.

Acara ingkang selajengipun, sambutan-sambutan

Sambutan ingkang sepindah, saking Ketua Tanfidziyah NU Ranting Desa Tembok, Dumateng
Penjenenganipun Bapak Abdul Manan kawulo summanggaaken.
Matur nuwun kawulo sampeaken.

Sambutan ingkang nomer kaleh, saking Kepala Desa Tembok, Dumateng Panjenenganipun Bapak H. Maryoso, S.Pd kawulo summanggaaken.
Matur nuwun kawulo aturaken.

Acara selajengipun, inggih meniko istirahat,
Kangge ngisi wekdal istirahat, dumateng grup rebana Cagar Seno
Istirahat kawulo cekapaken.

Acara ingkang terakhir inggih meniko mauidloh khasanah, ingkang bade dipun asto deneng AlMukarom KH. Saiful Anwar saking Harjowinangun Tersono. Dumateng penjenengaipun wekdal sepepnuhnya kawulo summanggaaken.

Maturnuwun kawulo aturaken, mugi2 punopo ingkang sampun dipun aturaken meniko, saget bermanfaat.
Saking kawulo minangkani pranotocoro, sedoyo kekhilafan lan kesalahan kawulo nyuwun agunging pangapunten. Akhiron, Wallahul Muwaafiq Iaa Aqwamith Thoriq Wassalamu’alaikum Wr. Wb


Baca Juga : Contoh Kata Sambutan Bahasa Jawa Untuk Tuan Rumah


Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahilladzi akhallannikah wa kharramashshifah, Washsholatu Wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washohbihi ajma’in, amma Ba’du.
Engkang tuhu kinabekten poro sepuh lan pinisepuh. Dhumateng poro alim ulama’ khususipun Simbah Kyai Haji Tolchah ingkang tansah kulo ta’dzimi. Penganten sarimbit soho pengombyong saking dusun Dompelan ingkang kawulo hormati. Sedoyo tamu undangan, poro pilenggah ingkang kawulo hormati.
Langkung rumiyin kito tansah muji syukur dhumateng Alloh SWT ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan sehinggo wonten siang meniko kito waget makempal wonten acara walimatul ‘urusy ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kito sedoyo umumipun lan berkah dumateng penganten kekaleh khususipun.
Sholawat lan salam kito aturaken dhumateng Nabi Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo Syafa’atipun wonten yaumul qiyamah mbenjang.
Hadirin ingkang kawulo hormati,Kawulo wonten mriki bade ndereakaen runtuting adicoro ingkang sampun karancang, inggih meniko;
  • Titilaksono ingkang sepisan, Pambuko
  • kalajengaken engkang urut kalih, waosan ayat suci al-Qur’an
  • Wondene adicoro ingkang ongko, tigo atur pambagyoharjo
  • Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah penganten putri
  • Wondene adicoro ongko gangsal, atur penampining pinanganten putri
  • Adicoro ingkang ongko enem, sabdo tomo soho do’aipun
  • Adicoro ingkang urut pitu, penutup
Pramilo ngengeti wekdal ingkang sakwetawis sonten, monggo kito bikak sareng-sareng kanti waosan Ummul Kitab.Liridho’illa Wa lissyafa’ati Rasulillah, Alfatihah…
Maturnuwun atas waosan Al-Fatihah, mugi-mugi dados lancaripun acara siang meniko.
Acoro ingkang ongkong kalih inggih meniko waosan ayat suci al-Qur’a, ingkang bade kaastho dening Bapak Koderi. Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken.
……………………………………
Shodaqollahul ‘adzim, mugi-mugi waosan ayat suci al-Qur’an dados berkah dhumateng pewaos lan lumeber dhumateng kito sedoyo.
Adicoro ingkang urut ongko tigo atur pambagyoharjo ingkang badhe kaastho dening bopo kyai mahmud, dhumateng Bopo Kyai Mahmud kawulo sumanggaaken,
………………………………….
Mekaten, kawulo aturaken matursuwun.
Menggah adicoro ingkang ongko sekawan, atur pasrah penganten putri. Dhumateng ingkang mewakili kawulo aturaken.
………………
Dhumateng panjenenganipun kawulo aturaken matursuwun.
Adicoro selajengipun atur penampining penganten putri ingkang badhe kaastho panjenenganipun bapak kepalasa desa Ngadirejo. Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken.
………………
Matursuwun kawulo aturaken.
Adicoro selajengipun skors, dhumateng rencang-rencang juru ladi kawulo sumanggaaken.
………………
Ngancik adicoro ingkang urut ongko enem, sabdo tomo ingkang badhe dipun astho Simbah Kyai Haji Tolchah.
Dhumateng Simbah Kyai Haji Tolchah kawulo sumanggaaken soho dipun suwun do’aipun.
……………….
Mekaten atur pangendikan saking simbah Kyai Haji Tolchah, kawulo aturaken matursuwun.
Ngancik adicoro ingkang terakhir penutup. Hananging sakderengipun kito tutup, dhumateng pinanganten sarimbit kawulo suwun jengkar saking panggenan tinuju pintu keluar, sakperlu maringi kasempatan dhumateng poro tamu ingkang badhe jawat astho ugi nyuwun tambahing do’a restu.
Mekaten runtuting adicoro ingkang sampun kalampah,monggo sareng-sareng kito tutup pahargyan wonten siang meniko kanthi waosan tahmid, kawulo dereaken Alhamdulillahi rabbil ‘alamin.
Saking kawulo anggenipun ndereaken acoro, mbok bilih kawulo anggenipun matur kathah sasar susur ingkang mboten mranani wonten penggaleh panjenengan sedoyo, kawulo nyuwun agunging samudro pangaksami.
Cekap semanten, kawulo akhiri,
Wassalamualaikum Wr Wb
Semoga dengan postingan diatas yang berjudul Contoh Naskah Pembawa Acara Dalam Bahasa Jawa dapat bermanfaat untuk sobatku semuanya. Dengan dua pilihan contoh naskah pembawa acara pengajian dalam bahasa jawa dan contoh naskah pembawa acara pernikahan dalam bahasa jawa diatas mungkin bisa di jadikan sebuah refrensi untuk kalian yang belum mengerti tentang bahasa jawa yang baik dan benar. Dan jangan lupa share artikel ini apabila memang sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk selalu berkunjung di blog ini karena setiap harinya akan selalu update artikel yang lebih menarik lagi. 

Sumber : http://www.ngikik.com/ dan http://cagarseno.blogspot.co.id/

3 Responses to "Contoh Naskah Pembawa Acara Dalam Bahasa Jawa "